owling9 michinoku 2017

Friday, July 2, 2010

Chikako: Through the Years.

Watashi wa anata o itsumade mo aishimasu. Anata ga inai toki hontoni sabishi, istmo ishoni ite, ne?

Usually it says,
 Mutsumi
 but in this case it says,

Chikako